Ypenburg wil overtollige zonne-energie gebruiken

hernieuwbare-energie-Ypenburg

Overtollige zonne-energie gebruiken

Bewoners van Ypenburg willen overtollige duurzame energie van buren en bedrijven gebruiken om hun eigen huizen te warmen. Energieleverancier Eneco gaat onderzoek of dit ook echt mogelijk is.

Duurzaam, want je gebruikt warmte die toch over is. En mogelijk scheelt het ook flink in de portemonnee. De bewoners van Ypenburg willen overtollige duurzame energie van buren en bedrijven gebruiken om fossiele brandstoffen uit te sparen. ‘’Denk aan energie van zonnecollectoren, die door particulieren niet wordt benut,” oppert Walter van Krieken, voorzitter van BPY. ,,Duurzaam, want je gebruikt warmte die toch al over is. Mogelijk scheelt het ook in de portemonnee.”

Onderzoek door Eneco

Eneco vindt het een interessant idee en tekent vanmiddag een overeenkomst met het BPY, waarin hun samenwerking wordt vastgelegd. In de komende jaren bekijkt de energieleverancier of de plannen ook echt haalbaar zijn. Binnen dit onderzoek zoekt Eneco uit of er voldoende particulieren en bedrijven zijn die energie kunnen leveren en of ze zich willen verenigen in een coöperatie.