Wereldbank zet nog in op fossiele energie

Wereldbank zet nog in op fossiele energie

Ondanks eerdere oproepen om de subsidies voor fossiele brandstoffen te verminderen, blijft de Wereldbank zelf meer investeren in fossiele dan in duurzame energiebronnen. Dat is de conclusie van een rapport dat ngo-koepel 11.11.11 gister naar buiten bracht. De Wereldbank is onder de ontwikkelingsbanken “zelfs de grootste financier in de zoektocht naar nieuwe fossiele bronnen”, meldt 11.11.11.

Deze conclusie is behoorlijk pijnlijk voor de Wereldbank en staat in schril contrast met de eigen doelstellingen. Daarnaast gaat het ook nog is recht in tegen internationale afspraken betreffende klimaatverandering. De voorzitter van de Wereldbank, Yong Kim, pleite bij aanvang van de klimaattop in Parijs nog voor de invoering van een zogenoemde CO2-taks. Tevens kwam de bank vorige week met een Climate Change Action Plan. Voor 11.11.11 blijven “te veel van deze intentieverklaringen steken in goede bedoelingen”.

Meer dan 3,3 miljard naar fossiele bronnen

Investeringen in fossiele energiebronnen stegen van 1,9 miljard dollar in het jaar 2011 naar een totaal van 3,3 miljard dollar in 2014. De investeringen in duurzame energiebronnen liggen al jaren systematisch lager – in 2014 1,9 miljard ging het om een totale investering van 9,9 miljard dollar in energieprojecten. Een punt van kritiek is dat er niet alleen geïnvesteerd in het opstarten of ondersteunen van al bestaande projecten, maar dat de bank ook nog eens “actief op zoek naar nieuwe gas-, olie- of steenkoolbronnen”.

Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, wil dat België, “als belangrijke speler binnen de Wereldbank, er expliciet op aandringt de steun aan fossiele brandstoffen versneld af te bouwen”. Hij wijst er tot slot ook op dat deze investeringen “ingaan tegen de noodzaak om de klimaatimpact in ontwikkelingslanden te verminderen”.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *