Rockstart Smart Energy Accelerator

windboom

Rockstart presenteerde vandaag de ondernemingen die zullen deelnemen aan de tweede editie van ‘Rockstart’s Smart Energy Accelerator. De Smart Energy Accelerator is een programma dat startende energie ondernemingen helpt met het versnellen van hun groei in de markt. Deze ondernemingen bieden innovatieve oplossingen op het gebied van slimme huizen, meters en elektriciteitsnetten, collectieve en gedecentraliseerde energieopwekking & distributie, energiebesparing en bewustzijn & gedrag van energie gebruik. Door middel van het meedoen aan dit programma, krijgen de 10 ondernemingen de kans om hun ideeën en ambities te verwezenlijken en krijgen hierbij hulp van 90 mentoren. Andere voordelen van dit programma voor de ondernemingen is dat het netwerk van deze ondernemingen hierdoor vergroot en dat het toegang geeft aan investeerders.

Innovatieve ideeën

Een van de innovatieve ideeën is om mensen hun energieverbruik in eigen handen te nemen. Dit is niet alleen beter voor het milieu of goedkoper, maar men is op deze manier ook niet meer afhankelijk van de energietoevoer vanuit het buitenland. Maar als men dit in eigen handen gaat nemen ontstaan er nieuwe uitdagingen zoals het teveel opwekken van energie zodat er op dat moment een teveel is. De oplossing hiervoor heeft de Nederlandse onderneming ‘ Capacity Energy Storage bedacht. Dit bedrijf heeft een manier ontwikkeld waardoor energie kan worden opgeslagen op het moment wanneer men dit niet nodig heeft. Deze energie kan men verkopen aan een grotere energieleverancier of op een later moment zelf gebruiken.

Slimme energie

Naast de ondernemingen die zich bezighouden met schone energie, zijn er ook een aantal die zich bezighouden met zogenaamde slimme energie. Soms verspilt men, onbewust, energie en om dit te voorkomen, moet er meer inzicht worden gecreëerd op welke manier er energie wordt verspild, zonder dat men hierop hoeft te bezuinigen. Een andere Nederlandse onderneming, Bleeve, heeft daarom een platform ontwikkeld waarmee je op basis van een aantal eigenschappen van je huis en je energierekening op een gemakkelijke manier kunt ontdekken wat je kunt aanpassen aan je woning om geld en energie te besparen.